Wewnętrzne Dziecko warsztatyDziś chcę Cię zaprosić na cykl szkoleń: “Wewnętrzne Dziecko warsztaty”

Zawsze dążymy do doskonałości. Dzięki temu jesteśmy w stanie się rozwijać, przeć do przodu i poszerzać horyzonty. Dlatego wciąż udoskonalamy jakieś aspekty naszego  życia. Chcemy być szczęśliwsi, zdrowsi, bogatsi, lepsi, weseli, zakochani, dobrze prosperujący. Dzięki tym naszym dążeniom nasze życie nie jest nudne.

Jeżeli potraktujemy nasze życie, jak jeden ogromny eksperyment w dążeniu do rozwoju, to ukaże nam się zupełnie inna perspektywa naszego życia. Nasze problemy i nasze małe i duże zwycięstwa zobaczymy w zupełnie innym świetle.

Zrobimy wolne miejsce w sobie, a wręcz poczujemy to wolne miejsce w sobie na nowe możliwości.

Jeżeli jesteś jedną z osób, które tego nie czują, czy nie widzą, oznacza to, że Twoje Wewnętrzne Dziecko zostało naprawdę zagonione do najdalszego kąta i wręcz wyparte z Twojej świadomości.

Jeżeli natomiast czujesz teraz tę perspektywę wolności, te otwierające się przed Tobą nowe możliwości, oznacza to też, że masz zdrowy kontakt ze swoim Wewnętrznym Dzieckiem. Masz kontakt z tą częścią Twojej osobowości, która jest rządna doświadczeń, zabawy i eksplorowania przestrzeni. Z tą częścią, która w naturalnym stanie jest wolnym, zadbanym, zaopiekowaniem i szczęśliwym i kreatywnym dzieckiem.

Dla niektórych osób nawiązanie kontaktu z Wewnętrznym Dzieckiem wydaje się dość skomplikowanym zadaniem, ale nie dla nas. Nie dla osób, które korzystają z tej strony.

Razem, wspólnie dokonamy tego i już za jakiś czas,  wszyscy poczują w sobie pozytywne zmiany. Powiedziałam – wszyscy. Tak, wszyscy. Nawet ja. Bo nigdy nie jest za dużo kontaktu z wewnętrznym dzieckiem. Im częściej się z nim komunikujemy, tym lepszy jest to kontakt i tym doskonalszy.

W końcu rozwinie się on w naprawdę głęboką przyjaźń. Przyjaźń z Wewnętrznym Dzieckiem, ale równocześnie przyjaźń ze sobą samym, gdyż przecież nasze Wewnętrzne Dziecko jest integralną częścią nas samych. Wyodrębnienie go, jako części naszej osobowości służy nam tylko jako wybieg do poprawy relacji z nami samymi. Do polubienia siebie bardziej i na głębszym poziomie.

Im bardziej pozwalamy naszemu Wewnętrznemu Dziecku przejawiać się w naszym życiu, tym większą radość i swobodę sami będziemy w nim odczuwać. Ale by tak się stało najpierw należy uwolnić, wyswobodzić nasze Wewnętrzne Dziecko z kajdan, które zostały mu narzucone i założone. Najpierw przez naszych opiekunów, rodziców, wychowawców, a następnie przez resztę naszego życia podtrzymywanych przez nas samych. To my, jako dorośli pilnujemy teraz, by utrzymać nasze Wewnętrzne Dziecko w ryzach. Bo co się stanie z nami, kiedy pozwolimy mu na większą swobodę.

No właśnie co się z nami stanie? Adekwatnym zdaniem do tego a zarazem odpowiedzią jest kolejne pytanie: Do czego byłbyś zdolny, gdybyś był pozbawiony lęku?

Gdyż nasze zdrowe, pełne życia Dziecko Wewnętrzne jest pozbawione lęku. Jest ono eksploratorem, wynalazcą, doświadczaczem. Nie istnieją dla niego bariery.

Kim się staniesz, kiedy wyzwolisz swoje Wewnętrzne Dziecko? Do czego będziesz zdolna/zdolny? Jakie możliwości się przed Tobą otworzą?

Fascynujące pytania prawda?

Warto choć chwilę się nad nimi zastanowić, a następnie, by uzyskać na nie odpowiedzi przyłączyć się także do naszej grupy na warsztatach: “Wewnętrzne Dziecko warsztaty

…………………….

Polecane:

Dziecko wewnetrzne wartsztaty

Wewnętrzne Dziecko warsztaty – to cykl szkoleń dzięki którym krok, po kroku nawiązujesz głębszy kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem, uwalniasz go od niechcianych emocji, leczysz jego rany.

Tym samym Twoje życie ulega zmianom na lepsze. Poprawiają się relacje z bliskimi, nabierasz większego poczucia własnej wartości i stajesz się mocniejsza/mocniejszy.

Jesteś zainteresowana? Sprawdź dostęp do warsztatów tutaj:

http://odblokujswojebogactwo.pl/promocyjna-cena-wewnetrzne-dziecko-24-sklep/